Σύμβολον Α’: Tò τάριχος. La momia del ascensor

Σύμβολον Α’: Tò τάριχος. La momia del ascensor. Índice y notas En mi ascensor vivía una momia, aunque mi familia lo ignorara. Cuando me calzaba mis zapatos blancos en la …