Σύμβολον Α’: Tò τάριχος. La momia del ascensor

En mi ascensor vivía una momia, aunque mi familia lo ignorara. Cuando me calzaba mis …