Close

Any d’argent (Novembre, 2019)

Any d’argent,

als peus de l’arbre.

Vet ací, dol dolent,

del mal camí,

on jau la fam

a deshora de l’eternitat.

Duc (Octubre, 2019)

Es fa l’oli a l’ull del cel,

es l’ocell, qui mai s’arrima,

anima l’ombra al passar el bec,

sota la densa mel del vell coure,

que no es roure ni argent dolent,

sinó sabia sanch que sa veu s’estima,

i diu el flare al pas del fred,

que no es vent qui sobre el poble crida.

Dolça nit (Octubre, 2019)

Es dolça la nit de l’home,

aprés dels dies arribar.

Al caure el jorn vençut,

s’enfonsa l’ànima dins la mar.

Close